ORDAINSARIA

ORDAINSARIA

Presidentearen Ordainsaria

Presidenteak ez du inolako ordainsari ekonomikorik jasotzen Euskadiko Futbol Federakundetik.